นโยบายและเงื่อนไข

ประกันภัย

ฟรีสำหรับลูกค้า

รับส่งฟรี

บางเส้นทาง

จองง่าย 1-2 นาที

ใช้เวลาเพียง 1-2 นาที

การันตีการคืนเงิน

ต้องยกเลิกก่อนการเดินทาง 72 ชม.

ฟรีสำหรับลูกค้า
รับส่งฟรี
จองง่าย 1-2 นาที
การันตีการคืนเงิน
นโยบายและเงื่อนไขการจอง
1. ลิขสิทธิ์

Thailandferrybooking.com (บริษัท จดทะเบียนเลขที่ 0905560003303) Thailandferrybooking.com เป็นเจ้าของหรือใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นสำหรับ www.thailandferrybooking.com

2. การยืนยัน

ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเลือก วันเวลาเดินทาง ปลายทาง ชื่อผู้จอง อีเมล์ เบอร์โทร เป็นไปอย่างถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน การชำระเงินและการออกสรุปใบสั่งซื้อ / หมายเลขการจอง / กำหนดการเดินทางที่นั่งจะได้รับการยืนยันทันที ผู้โดยสารทุกคนที่มีอายุเกิน 3 ปีจะต้องซื้อที่นั่งหรือตามผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่กำหนด

3. การยกเลิกและการคืนเงิน

นโยบายของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถขอคืนเงินสำหรับการยกเลิกก่อน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของคุณลูกค้า ค่าภาษี/ธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกหักออก. หากยกเลิกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางจะไม่มีการคืนเงินค่าโดยสาร. ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ หลังจากทำการยกเลิก
ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าจองการเดินทางในวันหยุดยาว,วันหยุดนักขัตฤกษ์.

บริษัทเรือ ลมพระยา และ บริษัทเกาะกูดเอ็กเพลส ไม่สามารถยกเลิกและขอคืนเงินได้

4. ความถูกต้อง

ตั๋วเรือเฟอร์รี่ออกในชื่อผู้โดยสารซึ่งเป็นของส่วนตัวและไม่สามารถโอนได้ ใช้ได้เฉพาะจุดหมายปลายทาง วันที่และการเดินทางที่ออกตามใบตั๋วเรือเท่านั้น

5. เช็คอิน

ลูกค้าต้องติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ สำหรับการเดินทางข้ามประเทศอาจต้องใช้เวลาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ลูกค้าจำเป็นต้องเผื่อเวลาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ หากผู้โดยสารไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดนั้นจนไม่ได้ไปกับเที่ยวเรือนั้นๆ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางด้วยตัวเอง

หากวันเดินทางจำนวนลูกค้ามากกว่าที่ระบุไว้ในวอยเชอร์หรือมีอายุมากกว่าที่บริษัทระบุ บริษัทเรือสามารถเรียกเก็บเงินส่วนต่างจากลูกค้าโดยตรง

6. ตั๋วเรือเฟอร์รี่

ตั๋วเรือเฟอร์รี่จะถูกส่งถึงคุณทางอีเมลเมื่อการจองของคุณเสร็จสมบูรณ์ หากคุณไม่ได้รับตั๋วเรือคุณสามารถส่งอีเมล [email protected] / FaceBook : Thailand ferry booking / โทร 09 3617 6989 ,09 3587 6989 ติดต่อเราเพื่อขอรับตั๋วเรือ / หมายเลขการจอง / กำหนดการเดินทาง ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะส่งให้คุณอีกครั้ง

คุณลูกค้าต้องปริ้นตั๋ว ที่ได้รับจากอีเมล์เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในการเดินทาง

ในกรณีเส้นทางที่ท่านทำรายการจอง มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการยกเลิกรอบเรือ ทางไทยแลนด์เฟอร์รี่ขอสงวนสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงตั๋วอัตโนมัติ หากเส้นทางที่ลูกค้าทำรายการจองนั้น มีบริการสำหรับเส้นทางเดียวกัน รอบเดียวกันหรือรอบที่ใกล้เคียง

7. ไม่มาตามวันและเวลา

หากคุณไม่สามารถลงเรือหรือรถโดยสารได้ทันเวลาหรือตามตารางเวลาที่เรือข้ามฟากหรือรถโดยสารออกเดินทางคุณจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินค่าโดยสารทั้งหมดและจะไม่ได้รับการคืนเงิน

8. เงื่อนไขการเดินทางของผู้โดยสาร

บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการออกเดินทางของเรือ/การเปลี่ยนแปลงเวลา หรือปรับเปลี่ยนเส้นทางเรือที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายหรือจากคำสั่งของท่าเรือ ผู้โดยสารสามารถพกสัมภาระได้สูงสุด 2 ชิ้นและน้ำหนักสัมภาระสูงสุด 15 กิโลกรัม บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียกระเป๋าที่เก็บรักษาไว้ภายใต้การดูแลของผู้โดยสารในระหว่างการเดินทาง

9. สิทธิ บริษัท รถรับส่ง

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเส้นทางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ที่นั่งรถตู้ / รถบัสขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ให้บริการรับส่งและ บริษัท Thailandferrybooking.com จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของตารางรถบัส / รถบัสที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหันและรอลูกค้าที่จุดขึ้นลงที่ผิดพลาด

10. คำขอเกี่ยวกับความต้องการที่นั่งรถตู้ / รถประจำทาง

บริษัท จะให้บริการรถตู้ / รถประจำทางที่เป็นเจ้าของหรือเช่าเหมาลำจากบุคคลที่สาม บริษัท พยายามอย่างมากในการจัดหาประเภทของยานพาหนะให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าจองไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนลดหรืออัพเกรดประเภทยานพาหนะที่ลูกค้าจองไว้ในกรณีที่ไม่คาดคิด บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าเกิดจากความล่าช้าของรถตู้ / รถบัส ผู้โดยสารทุกคนที่มีอายุเกิน 3 ปีจะต้องซื้อที่นั่ง บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบทางกฎหมายใด ๆ อันเป็นผลมาจากผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ

11. Thailandferrybooking.com ประกาศทางกฎหมาย

Thailandferrybooking.com จะไม่รับผิดชอบและจะไม่คืนเงินเนื่องจากการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่คู่ค้าของ บริษัท เรือเฟอร์รี่ / รถรับส่งของเราหรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นที่ฝั่งผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่คู่ค้าของเรา สำหรับกรณีต่างๆ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจาก บริษัทผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่ หรือ บริษัทรถรับส่ง จำนวนที่นั่ง ตารางเวลาวันที่ออกเดินทางเวลาที่เดินทางมาถึง การสูญเสียหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้เรือเฟอร์รี่ / รถรับส่งหรือที่ไม่มีบริการเรือเฟอร์รี่ / รถรับส่ง อย่างไรก็ตามลูกค้าอาจร้องเรียนต่อเราและเราจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

Thailandferrybooking.com จะไม่รวมถึงหน้าที่ต่อไปนี้:

(ก) เรือเฟอร์รี่หรือรถรับส่ง ล่าช้า

(ข) การรักษาคุณภาพของเรือเฟอร์รี่ รถรับส่ง พนักงานและการตรงต่อเวลา

(ค) ผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่หรือรถรับส่งยกเลิกบริการเนื่องจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

(ง) สัมภาระของลูกค้าที่สูญหาย / ถูกโจรกรรม / เสียหาย

(จ) ลูกค้ารอที่จุดขึ้นจุดรับผิด (กรุณาติดต่อผู้ประกอบการเรือเพื่อสอบถามจุดขึ้นลงที่ถูกต้อง)

(ฉ) ผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่หรือรถรับส่ง เปลี่ยนจุดขึ้นลง เพื่อพาลูกค้าไปยังท่าเรือ

(ช) Thailandferrybooking.com ไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันใน เรือเฟอร์รี / รถรับส่ง ตารางเวลาวันที่ออกเดินทางเวลาที่มาถึงและเวลาที่ต้องการ การสูญเสียหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่รับบริการเรือเฟอร์รี่ / รถรับส่ง

(ซ) ผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่หรือรถรับส่ง ขอเพิ่มราคาค่าโดยสารก่อนการเดินทาง ด้วยสภาวะต้นทุนราคาน้ำมัน

12. หลักฐานทางการเงิน

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหลักฐานการชำระเงิน (สลิปเงินโอน) เป็นเอกสารถูกต้องแท้จริง ไม่ได้เป็นเอกสารปลอม เพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ หากตรวจพบในภายหลังว่าเป็นเอกสารปลอม ข้าพเจ้ายอมรับผิดตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว